Voorbereiding in volle gang @osworlds2018

Splitsen, meten, bloggen, WinGPS updaten, camera’s prepareren, nog meer couscous eten, afvallen en andere overpeinzingen.